Kontaktný formulár a kontaktné údaje na nás:

Prevádzkovateľ:
SOUND and LIGHT, s.r.o., Mlynarovičova 2, 851 03 Bratislava
IČO: 45 580 588 DIČ: 2023051415 IČ DPH: SK2023051415
Obchodný register Okresného súdu BA I, vložka č: 65449/B oddiel Sro