Obsluha zariadení:
Technik zvuk / svetlo "Pódiový technik"        12h práce bez dopravy     od    80,- EUR
Zvukár FOH / MON                  12h práce bez dopravy     od 130,- EUR
Osvetľovač                    12h práce bez dopravy     od 130,- EUR
Rigger                       12h práce bez dopravy     od 160,- EUR