Stage platform / Decks:
Flexibel  Nivtec 2 x 1 m / 750kg /m2      12,- EUR
Flexibel Nivtec 1 x 1 m / 750kg /m2          6,- EUR

Stage legs:
Legs 100 cm, 80 cm, 60 cm, 40cm, 20cm    0,50,- EUR


Cable protectors:
Adam Hall Defender 3         10,- EUR
Adam Hall Defender Nanon            6,- EUR

*Uvedené ceny sú za jeden deň prenájmu. V prípade pokiaľ máte záujem si techniku prenajať na viac dní bude Vám pripravená individuálna cena.
** Uvedené ceny sú bez DPH.